Z novim letom ponovno sprejemamo nove člane v Rubik klub Slovenije.

Član društva lahko postane vsak, ki se želi ukvarjati z dejavnostjo povezano z mehanskimi ugankami. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati redni član, mora Upravnemu odboru društva predložiti pristopno izjavo z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu zakonom RS, Statutom in drugimi splošnimi akti društva, in da bo plačeval članarino.


Pristopna izjava:
Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO pošljite na elektronski naslov info@rubiks.si ali po pošti na naslov Rubik klub Slovenija, Na zelenici 10, 3312 Prebold.


Članarina:
Članarina za leto 2023 znaša 10 €.
Namen plačila: Članarina – Ime in Priimek
IBAN: SI56 6100 0002 1253 047
BIC: HDELSI22
Prejemnik: Rubik klub Slovenija, Na zelenici 10, 3312 Prebold


Ekipa RubiKS

Dodaj komentar