Predstavitev Rubik kluba Slovenija

 

Rubik klub Slovenija združuje na prostovoljni osnovi ljudi vseh starosti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo povezano z mehanskimi ugankami. V Klub se povezujemo z namenom, da bi razvijali in popularizirali vrednote miselnega, športnega in socialnega delovanja, okrepili medsebojna druženja, se udejstvovali tekmovanj po vsej Republiki Sloveniji in tujini, ter širili znanje na mlajše generacije.

Glede na področje dejavnosti se Klub tako uvršča med društva za miselne športe in je neodvisno, neprofitno, neversko, nevladno in nepolitično združenje.

Ime Kluba izhaja iz največje in najpopularnejše družine mehanskih ugank – Rubikovih ugank, na čelu katerih je vsem dobro poznana Rubikova kocka. Klub je poznan tudi pod kratico RubiKS.

Klub je bil ustanovljen 9. oktobra 2010 in ima sedež v Preboldu. Za ta velik dogodek so zaslužni ustanovni člani: Tjaš Cvek, Miroslav Delinac, Liljana Delinac, Damijan Duh, Jure Gregorc, Aljoša Grgorič, Leon Jarabek, Uroš Jedlovčnik, Branko Kobal, Žiga Lesar, Jernej Omulec, Matic Omulec, Miha Rajter, Samo Remec, Dominik Sedonja, Damir Tement, Tomaž Tomažič, Jernej Vajda, Boštjan Vižintin in Petra Vogrinec.

Prvi predsednik kluba je bil Damijan Duh, ki je klub vodil od ustanovitve do decembra 2018.

Grb